Konto på nettet – trygt eller utrygt?

Det er mange tjenester på Internett som krever at du lager deg en brukerkonto, blant disse er alt fra Facebook, Gmail og for eksempel komplett.no. Mange av sidene etterspør personlig informasjon, som blant annet fullt navn og fødselsdato. Noe av denne informasjonen er frivillig, og noe er påkrevd for å få tilgang til tjenestene. Samtidig så hører man ofte om hackere, og den siste tiden om hvordan etterretningstjenester i mange land har samlet data om et stort antall mennesker uten vesentlig grunnlag.

Det er vanskelig å fjerne informasjon som blir lagt opp på nett, og man kan bli sporet av både kommersielle aktører og myndigheter. Det skjer jo også datatyveri som kommer som store oppslag i avisene med stjålne kredittkortnumre. Alt i alt betyr dette at det er en risiko å legge opp informasjon på nettet, men samtidig så er mulighetene man får store. Det forenkler det å holde kontakt med mennesker, og det hjelper mennesker som bor i grisgrendte strøk ved å kunne anskaffe seg varer enklere. Alt i alt er det risiko ved å ha kontoer på nett, men også en stor gevinst, og det er opp til hver enkelt å bestemme seg om det er verdt det.