Mulighetene ved sosiale medier

De siste årene har det vært mye fokus på ulempene og konsekvensene rundt den økte bruken av sosiale medier. Det skal sies at det også finnes mange fordeler og muligheter ved at sosiale medier har blitt en så sentral del av våres liv. Ettersom flere og flere er medlem av Facebook, gjør det at man lettere kan finne gamle bekjente, og kanskje til og med få nye venner. En faktor som påvirkes på grunn av sosiale medier, er tilhørighet. Nå er det mulig å være medlem av grupper og å møte mennesker som man ellers ikke ville ha kunnet komme i kontakt med på grunn av sosiale og geografiske hindringer.

En annen mulighet som har åpnet seg de siste årene er at man både kan få og bidra med mye nyttig informasjon. Man kan gjøre alt fra å selge bilen sin til finne ut av hvilken kafé som er den beste i byen. Noen har fått tips om navn til sine kommende barn, mens andre har fått pengedonasjoner til livsviktig behandling. En verdifull fordel er at det gjør det mulig å raskt melde fra om ulykker og andre alvorlige hendelser. Så selv om det helt klart finnes negative konsekvenser ved at sosiale medier har en så stor rolle i folks liv, så har det også mange fordeler.