Politiske nettdebatter – fremgang eller tilbakeskritt?

Internett har virkelig revolusjonert måten vi mennesker kan kommunisere med hverandre på. Tidligere måtte man kjenne noen med felles interesser for å diskutere politiske spørsmål dersom man ikke følte seg komfortabel med å skrive til lokalavisen i fullt navn. Med Internett sitt inntog har mange folk valgt å registrere seg i ulike forumer og hos ulike nettaviser for å dele sine syn på aktuelle saker.

På mange måter har dette vært en demokratiseringsprosess ved at flere mennesker kan delta i debatten og lufte sine meninger overfor hverandre. Det kan også ha blitt lettere å få moderert sine syn ved stadig å måtte forholde seg til andre sine motargumenter.

Men mange kritikere peker også på at mange av de mest aktive nettdebattantene ikke er interessert i debatt og kritisk refleksjon av egne holdninger, men å oppføre seg dårlig og diskutere på en veldig usaklig måte. Anonymiteten har gjort dette enklere. Mange kritikere påpeker også at mindre sympatiske politiske syn har fått en mye enklere oppgave med det anonyme nettdebattene. Anonyme brukere ser ut til å bruke veldig mye tid på å spre rasisme, konspirasjonsteorier og hets mot navngitte enkeltpersoner. Som med alt annet har muligheten for diskusjoner via Internett både fordeler og ulemper ved seg.